Facebook Messenger
發送 Facebook Messenger

 

關於麗馨 麗安

> 關於麗馨 麗安 > 門診時刻表

門診時刻表

麗馨診所皮膚專診   

 02-2651-5488

 門診  /   休診 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日
上午
09:00-12:00

楊焱羽

陳至奐

何慧慈

楊炎羽

何慧慈

下午
16:00~17:30
皮膚門診

休/醫美諮詢

陳至奐

休/醫美諮詢

謝宗訓

陳亮宇晚上
17:30~21:00
皮膚門診 楊炎羽 陳至奐

陳亮宇

何慧慈

謝宗訓

陳亮宇

麗安耳鼻喉科皮膚專  

 02-2506-8080

 門診 /   休診 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日
上午
08:30-12:00
 

何慧慈

 

皮膚門診 皮膚門診
下午
15:30-18:00

 

 

 

何慧慈
晚上
18:30-21:30
皮膚門診 皮膚門診 何慧慈

歡迎來電詢問︰02-2651-5488 麗馨皮膚專診

                                                                                                       02-2506-8080麗安耳鼻喉科皮膚專診